Ugrás a tartalomra
Róna Tamás

Róna Tamás főrabbi gratuláló levele - Magyarhoni Zsidó Imaegylet

Tisztelt Novák Katalin Köztársasági Elnök Asszony!

2022. május 14-e ünnepnap a magyar nemzet életében.

Magyar emberek, a hitükhöz ragaszkodó katolikusok, protestánsok és zsidók egyaránt a Világ Alkotójának áldását kérték, kértük Önre és arra a szolgálatra, ami országunk első számú vezetőjeként hitünk szerint segíteni fogja útját.

Hisszük és kívánjuk, hogy köztársasági elnök asszonyként tovább erősíti a magyarok közötti egységet határon innen és túl. Hisszük továbbá, hogy munkájával hídépítőként köti össze egymással a különböző csoportokat, közösségeket és felekezeteket ezekben a vészterhes időkben is, megerősítve bennünk, magyarokban és az egész világban Magyarország egységét és erejét.

Hitem szerint jelenünkért és jövőnkért vagyunk felelősek, ezért kiemelten fontos a nemzedékünknek címzett üzenete, mert így tud jobbá és gyümölcsözővé válni az eljövendő kor.

Engedje meg Elnök asszony, hogy megosszam Önnel az áldás törvényét. Az elmondott áldás a gondolat és a lélek óhaja, legtisztább és legfinomabb formája, az Örökkévaló szeretetének forrása. Megáldani annyit jelent, mint a Világ Alkotója kegyelmét kérni.

Ezúton szeretném megáldani eddigi és eljövendő állhatatos munkáját, és biztosítani arról, hogy jómagam és a Magyarhoni Zsidó Imaegylet teljes közössége támogatja Önt.

Gratulálunk a beiktatásához Köztársasági Elnök asszony, és kívánjuk, hogy az Örökkévaló segítse útját!
Budapest, 2022. május 15.

Róna Tamás
főrabbi
a Magyarhoni Zsidó Imaegylet elnöke