Ugrás a tartalomra
Novák Katalin köztársasági elnök portré1

Novák Katalin beszéde a Magyar Tudomány Ünnepén

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Magyarországon november 3-a környékén évek óta – emlékezve a legnagyobb magyar felajánlására – a tudományos élet különböző színterein összegyűlik hazánk szellemi derékhada, és ünnepi keretek között számol be tudományos felfedezéseiről, kutatásairól, munkája gyümölcséről. Seregszemléje ez a magyar tudománynak, annak, ami a miénk. 

Feltehetnénk a kérdést, mit is jelent a magyar tudomány? Mitől a miénk? Mitől magyar? Adja magát a válasz, hogy művelőitől, mindazon magyaroktól, akik egyedülálló tudományos teljesítményükkel gazdagították a világot. Amit ők alkottak, az magyar „termék” is. Tükrözi a sajátosan magyar gondolkodást, a világnézetet, a ránk, magyarokra jellemző kreativitást, állhatatosságot, szabadságszeretetet. A tudományos eredményekben is ott van ez a magyar DNS, még akkor is, ha tudjuk, a tudomány lényegéből adódóan egyetemes. Éppen ezt, az egyetemesnek és speciálisnak találkozását ünnepeljük a magyar tudomány napján.

Az egyetemes tudáskészletben markánsan benne van a magyar elme produktuma. Szentgyörgyi Albert, Neumann János, Gábor Dénes vagy Karikó Katalin korszakos felfedezései nélkül sokkal szegényebb lenne az emberiség. Ennek is köszönhető, hogy a magyar tehetséget mindenhol elismerik a világban.

Miért lehet egy tizenötmilliós nemzet ennyire felülreprezentált a világ tudományos vérkeringésében? A kérdésre adandó válaszhoz talán el kell mennünk a bölcsőhöz.  A harminc éve eltávozott nagyszerű magyar fizikus, a radarcsillagászat atyja, Bay Zoltán tartotta úgy, hogy „gondolkodásmódunk, jellemünk már gyermekkorunkban kialakul, és ez rányomja bélyegét későbbi életünkre. A korai érzések, gondolatok belénk maródnak, velünk élnek.” 

A magyar tudós különleges bölcsőbe születik. Örökül kapja az egyedülálló magyar nyelvet, az abból adódó egyedi gondolkodásmódot, a magyar észjárást, inspirálja a gazdag magyar kultúra és a csodálatos kárpát-medencei környezet. 

A magyar tudós sem lehet más, mint honfitársai. Egyedi nézőpontból szemléli a valóságot, és ebből alkot egyetemes értékeket. Szabadságvágya a korlátoktól mentes szabad gondolatban, merészsége a világ titkainak csökönyös fürkészésében, találékonysága a tudományos problémák 
kreatív megoldásában mutatkozik meg, melyekhez társul a sikerhez elengedhetetlen magyar furfang, kitartás és mély alázat.

A mostani nehéz időkben életünknek számtalan területét kell újragondolni. Ebben segíthet nekünk a tudomány világa és eszköztára: fogódzót ad az útkeresésben, irányt mutat az új utak felfedezésében. Számítunk a magyar szellemi erőre!

Ahhoz, hogy mi, akiket az ország vezetésével bíztak meg a magyar emberek, eligazodhassunk a jelenben, megfelelő válaszokat találjunk, jó döntéseket tudjunk hozni, végső soron közösségeinket szolgálhassuk, nagy szükségünk van arra a szellemi erőtartalékra, amit Önök, a tudomány képviselői megjelenítenek.

Személyesen is számítok Önökre, s bízom benne, hogy Önök is számítanak rám.
A Magyar Tudomány Ünnepén szívből kívánom, hogy a mai magyar tudóstársadalom is híven folytassa a nagy elődök munkáját mindannyiunk javára!

 

Budapest, 2022. november 03.