Ugrás a tartalomra
Kossuth- és Széchenyi-díjasok - 2024.03.14.

Dr. Sulyok Tamás március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint Magyar Érdemrend kitüntetéseket adott át

Megmaradásunk nem magától értetődő, ezért tenni kellett és tennünk kell, a jog eszközeivel, a kultúra vívmányaival, a tudomány eredményeivel - hangsúlyozta Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint Magyar Érdemrend kitüntetések átadásán az Országházban. 

"A »talpra magyar« ugyanis nem egyszerű felkiáltás, hanem folyamatos, évszázadokon átívelő imperatívusz, a jog és a szabadság kivívásának parancsa a jogvesztés és az elnyomás idején" - emelte ki Dr. Sulyok Tamás, aki úgy fogalmazott: "sajátos módon mi, magyarok éppen harcaink közben alakítottunk nagyot és világraszólót. Dacosan sorokba rendeződve saját magunk védőfalaivá váltunk akkor is, amikor bástyáinkat már ledöntötték". 

"Megtanultunk bekötözött lábakkal is táncolni, folyamatosan újraépítettük az országot, gazdagítottuk nyelvünket, irodalmunkat, erősítettük intézményeinket, közösségeinket és tudósaink mindig az élére álltak az innovációnak még a legnehezebb időkben is" emlékeztetett a köztársasági elnök, kiemelve, hogy tehettük, hiszen eredményeink éltető forrásból, a magyar kultúrából fakadnak, majd hozzáfűzte: "Kultúránk nem csupán megmaradásunk záloga, hanem ösztönző erő, kimeríthetetlen értékkészlet, amely nemcsak megtart, hanem inspirál is nagy tettekre, káprázatos alkotásokra, fantasztikus felfedezésekre".  

Dr. Sulyok Tamás beszédében kiemelte: magyarnak lenni egyedülálló, külön minőséget jelent, a magyar csak saját kultúrájával, nemzeti sajátosságaival lehet része az egyetemes történelemnek. 1848-49 hősei is csak úgy tudtak világraszólót alkotni, hogy először saját hangjukat találták meg. 

A díjazottak munkája a nemzetet erősíti, de gyümölcseiből mindenki részesülhet - mondta, hozzátéve: az elismerésekkel évtizedek kitartására és sikereire, az emberi elszántság és akarat, tehetség és tudás eredményeire tekintünk tisztelettel. 

"Önök mint szakterületük mesterei maradandót alkottak, amely már örökidőkre szerves része marad a magyar kultúrának és tudományos életnek, és amelyre biztosan építhetnek a következő nemzedékek" mondta az államfő, kitérve arra is, hogy akiben van tehetség, "köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen, mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud"… "Nekünk, akik ihletet merítünk magyarságunkból, feladatunk is van, tehetségünkhöz és lehetőségeinkhez mérten hozzá kell tennünk a magunkét a közös nemzeti értéktárhoz az emberek javára".

"A 176 évvel ezelőtt történtek azonban arra intenek, hogy a jog érvényesülése nélkül nem járhatunk sikerrel" figyelmeztetett a köztársasági elnök.
 

Kossuth-nagydíjat kapott:

Eötvös Péter Magyar Szent István Renddel kitüntetett, Kossuth-díjas zeneszerző, karmester, zenepedagógus, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, a Római Santa Cecilia Akadémia tiszteleti tagja, a Belga Királyi Akadémia, a Svéd Királyi Zeneakadémia, valamint a Drezdai és a Berlini Művészeti Akadémia tagja Magyarország számára kivételesen értékes és nemzetközileg is nagyra becsült zeneszerzői pályája, a különféle hangszeres műfajok mellett az operairodalmat is kiemelkedő alkotásokkal gazdagító művészete, a magyar klasszikus zene nemzetközi rangját növelő és a kortárs zene tolmácsolása terén is példaadó karmesteri tevékenysége, korszakos jelentőségű életműve elismeréseként.

 

Kossuth-díjat kapott:

Bretz Gábor Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház magánénekese Magyarország számára kivételesen értékes, a nemzetközi operaéletben is nagyra értékelt és koncerténekesként is kiemelkedően sikeres énekművészete, könnyed karakterformálásai és stílusgazdag előadásmódja, a magyar klasszikus zeneművészet jó hírét erősítő és nemes hagyományait folytató előadó-művészete elismeréseként,

Cakó Ferenc grafikusművész, animációs filmrendező, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes, nemzetközileg is nagyra értékelt művészi pályafutása, a magyar kultúrát páratlan homokanimációs-filmjeivel és egyedülálló színházi élményt nyújtó előadásaival gazdagító művészete elismeréseként,

Leslie Mandoki zenész, zenei producer, a Mandoki Soulmates és a Red Rock Stúdiók alapítója, tulajdonos vezetője Magyarország számára kivételesen értékes, nemzetközileg is nagyra értékelt művészete, a rock, pop, jazz és fúziós jazz műfajában egyaránt professzionális és évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő előadásai elismeréseként,

Salamin Ferenc Ybl Miklós-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Magyarország számára kivételesen értékes építőművészi pályája, a hagyomány továbbélését szolgáló organikus-regionális építészet remekeit kiérlelő tervezőmunkája elismeréseként,

Szőcs Miklós Tui Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, az autonóm szobrászat, az alkalmazott játéktárgykészítés és a bútorművészet határterületein mozgó, a legnemesebb fafajták rendhagyó megmunkálásával létrehozott, mély spiritualitást tükröző alkotásai elismeréseként,

Takács-Nagy Gábor Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, karmester, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes, nemzetközi szinten is kiemelkedő művészi pályafutása, a magyar klasszikus zenét több évtizedes inspiratív előadó- és kamaraművészi tevékenysége mellett elsőrangú karmesteri munkájával is gazdagító művészete elismeréseként,

Tolcsvay László Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész Magyarország számára kivételesen értékes, nemzetközileg is nagyra értékelt művészi pályafutása során a hatvanas évek beatgenerációjának kimagasló egyéniségeként, a Tolcsvay Trio és a Fonográf együttesek tagjaként, illetve a Magyar Mise, a Mária evangéliuma és a Nemzeti dal zeneszerzőjeként a magyar zenekultúrát egyedülállóan formáló és gazdagító előadóművészi munkája elismeréseként,

Trill Zsolt Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes előadóművészete, drámai és komikus karaktereket egyaránt példaadó hitelességgel megjelenítő szerepformálásai, kiemelkedően sikeres darabokban nyújtott felejthetetlen alakításai és értékes filmszínészi tevékenysége elismeréseként,

Vashegyi György Liszt Ferenc-díjas karmester, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, volt elnöke Magyarország számára kivételesen értékes, nemzetközileg is jelentős karmesteri tevékenysége, különösen a régizene műfajának hazai tolmácsolásában egyedülálló művészi munkája, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar alapító vezetőjeként végzett értékteremtő tevékenysége, valamint a művészeti közéletben végzett meghatározó munkája elismeréseként,

Visky András József Attila-díjas író, dramaturg Magyarország számára kivételesen értékes dramaturgi tevékenysége és írásművészete, különösen a diktatúra megaláztatásai közepette hitben megélt szeretet erejét, a megingathatatlan emberi tartás és a magyar identitás megőrzését például állító remekműve, a Kitelepítés című regénye elismeréseként,

Zs. Vincze Zsuzsanna Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a magyar néptáncművészet autentikus színpadi megfogalmazása és formanyelvének megőrzése iránt elhivatott, több évtizedes koreográfusi és jelmeztervezői munkája elismeréseként.

 

A Kossuth-díjat megosztva kapta:

Heigl László Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes tagja,

Heinczinger Miklós Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes alapító tagja,

Pusztai Gábor Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes tagja,

Tóbisz Tinelli Tamás Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes alapító tagja,

Török Máté Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes alapító tagja Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályájuk, a magyar és külföldi költők verseinek magas színvonalú és eredeti hangzásvilágú megzenésítésével a magyar zenei kultúrát gazdagító, értékes és sokoldalú művészi tevékenységük elismeréseként.

 

Széchenyi-díjat kapott:

dr. Bihari Mihály jogász, a politikatudomány doktora, professor emeritus, az Alkotmánybíróság volt elnöke Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a magyar politológiaoktatás megalapozásában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint jelentős tudományos, oktatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként,

dr. Hermann Róbert történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes, a nemzetközi történelemtudományt is gazdagító tudományos pályája, több évtizede példaadó szakmai megalapozottsággal és magas színvonalon végzett kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként,

Józsa János Balázs vízépítő mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, rector emeritus, egyetemi tanár, Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a víztudomány területén elért, nemzetközileg is jelentős kutatási eredményei, valamint kiemelkedő oktatás- és tudományszervezői munkája, illetve a kutatói utánpótlás nevelésében folytatott iskolateremtő tevékenysége elismeréseként,

Korinek László Dezső kriminológus, rendészettudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a rendészettudomány területén meghatározó jelentőségű szakmai munkája, példaadó oktatói és oktatásszervezői, illetve sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként,

Madas Edit irodalom- és művelődéstörténész, medievista, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes, a medievisztika területén nemzetközi szinten is nagyra értékelt tudományos pályája, a kódexek történeti vizsgálata és katalogizálása, a korai magyar írásbeliség és a latinitás története terén is meghatározó eredményei, a szentek és a szentség hírében elhunytak élete mellett a prédikációirodalom terén is kiemelkedő kutatásai elismeréseként,

dr. Pávai István Martin György- és Szabolcsi Bence-díjas népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a magyar hangszeres népzene kutatása terén végzett kiemelkedő munkája, a hagyományos népi kultúra megismertetését is szolgáló, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként,

Simon István biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutató professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a fehérjetudomány terén végzett, világszinten is nagyra értékelt kutatói tevékenysége, iskolateremtő oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként,

dr. Szabó Gábor fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, rector és professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes, nemzetközileg is jelentős tudományos pályafutása, iskolateremtő lézerfizikai kutatásai, valamint a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és a tudományos együttműködések kialakítása terén is meghatározó tevékenysége elismeréseként,

dr. Tímár József patológus, az orvostudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a daganatok áttétképzésének molekuláris alapjait feltáró kutatásai és az azokra alapozott új terápiák kifejlesztése terén egyedülálló szakmai tevékenysége elismeréseként,

Zrínyi Miklós vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a mágneses nanorészecskék által irányítható gélrendszerek tudományágának megteremtése, a polimergélek kutatásában elért eredményei, széles körű nemzetközi együttműködés kialakításával végzett kutatói, egyetemi oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.
 

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést kapta:

dr. Dienes-Oehm Egon jogász, volt alkotmánybíró és nagykövet, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének korábbi helyettes állandó képviselője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi docense Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló, illetve a magyar és az európai uniós jogrendszer illeszkedését elősegítő felelősségteljes munkája, valamint kiemelkedő tudományos és oktatói tevékenysége elismeréseként,

Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a magyar gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepe, valamint az erdélyi magyar kultúra és közösség támogatása iránt különösen elhivatott, sokrétű tevékenysége elismeréseként,

dr. Pokol Béla, a szociológiai tudomány doktora, jogtudós, politológus, volt alkotmánybíró és országgyűlési képviselő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, az államelmélet, a jogbölcselet és a politikatudományok területét is gazdagító tudományos pályája, a szociológia és a demográfia, illetve a társadalom alrendszereinek vizsgálata terén folytatott kutatásai, valamint értékes közéleti tevékenysége elismeréseként,

dr. Szívós Mária jogász, volt alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, a büntetőjog területén bíróként és oktatóként egyaránt példaadó felkészültséggel végzett, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként,

Venetianer Pál állami díjas biológus, biokémikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Academia Europaea és a Leopoldina Német Természettudományos Akadémia tagja, az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet volt alelnöke, a Magyar Tudományos Akadémia egykori Szegedi Biológiai Központjának igazgatója a biológia területén végzett kiemelkedő tudományos életpályája, különösen a biokémia és a molekuláris biológia kutatása terén elért, nemzetközileg is figyelmet érdemlő kutatásai, valamint elkötelezett és példaértékű oktatói tevékenysége elismeréseként.

 

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetést kapta:

Bölcskei Imre András villamosmérnök, volt helyettes államtitkár, az egykori Magyar Távközlési Vállalat szabályozási igazgatója a magyar hírközlési struktúra rendszerváltoztatást követő megújításában vállalt szerepe, valamint a hazai mobiltelefon-hálózat kiépítését szolgáló tevékenysége elismeréseként,

Gulyás Balázs orvos, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Magyar Kutatási Hálózat elnöke, a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem Lee Kong Chian Orvostudományi Karának egyetemi tanára, Kognitív Neuroképalkotó Központjának igazgatója, a stockholmi Karolinska Egyetem Klinikai Idegtudományi Intézetének kutatóprofesszora és az Imperial College London Orvostudományi Kara Agytudományok Tanszékének tiszteletbeli professzora, a Magyarország Barátai Alapítvány alapító tagja több évtizedes, nemzetközileg is kimagaslóan eredményes és elkötelezett kutatói pályafutása, példaadó oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint a magyar–szingapúri tudományos és oktatási kapcsolatok fejlesztésében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként,

dr. Kellermayer Miklós Szent-Györgyi Albert-díjas orvos, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa az egyedi molekulamódszerek fejlesztése és alkalmazása, valamint a nanobiotechnológia területén folytatott kutatói és oktatói munkája elismeréseként,

Kondorosi Éva Széchenyi-díjas kutatóbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és egykori Növénygenomikai, Humán Biotechnológiai és Bioenergiai Intézetének igazgatója, az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia, az Amerikai Tudományos Akadémia, a Francia Mezőgazdasági Akadémia, a Leopoldina Német Természettudományos Akadémia, az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet tagja nemzetközileg is nagyra értékelt kutatómunkája, különösen a növények és baktériumok együttélésének kutatásában elért nagy jelentőségű eredményei, az általa alapított meghatározó tudományos műhely vezetőjeként végzett tevékenysége, példaértékű tudományos életpályája elismeréseként,

Lázár Vilmos tizenkétszeres fogathajtó világbajnok, a magyar lovassport örökös bajnoka, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke, a Nemzeti Lovas Program szakmai vezetője a lovassportban elért páratlan nemzetközi és hazai eredményei, valamint a sportág sikeressége és népszerűsége érdekében példaadó alázattal végzett, kimagasló szakmai munkája elismeréseként,

dr. Magyarics Tamás történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, Magyarország volt dublini nagykövete kimagasló diplomáciai, kutatói, műfordítói és oktatói pályafutása, a transzatlanti kapcsolatok ápolása terén végzett sokoldalú tevékenysége, illetve példaadó tudományos és szakmai közéleti munkája elismeréseként,

dr. Raczky Pál Széchenyi-díjas régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és Bölcsészettudományi Kara Régészettudományi Intézetének egyetemi tanára kivételesen értékes és eredményes kutatásai, a polgár-csőszhalmi kőkorszaki település leleteinek nemzetközi együttműködés keretében történő tudományos feltárása és láthatóvá tétele érdekében végzett odaadó munkája, valamint a birtokában lévő régészeti lelőhely tulajdonjogának a Magyar Nemzeti Múzeumra való átruházásával a nemzeti értékek tárát gyarapító, önzetlen és példamutató tevékenysége elismeréseként.

 

A Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje katonai tagozat kitüntetést kapta:

dr. Rókusz László József nyugállományú orvos ezredes, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja I. Belgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa az orvoslás, a kutatás és az oktatás terén egyaránt széles körű elméleti tudással és több évtizedes gyakorlati tapasztalattal végzett szakmai munkája, különösen a belgyógyászat és az infektológia területén elért eredményei, valamint kivételesen empatikus és elkötelezett gyógyító tevékenysége, példaadó életútja elismeréseként.